GłównaArchiwumKontakt

Magazyn centrów ogrodniczych Viridis

Coalitieakkoord


Dit coalitieakkoord is dan ook op een constructieve manier tot stand gekomen, waarbij we mogen voortbouwen op wat bereikt is in de afgelopen 5 jaren Hoewel de coalitie verder gaat met dezelfde partijen als in de vorige bestuursperiode, markeert dit akkoord een nieuwe start Het is een akkoord op hoofdlijnenDit coalitieakkoord is opgebouwd uit drie hoofdstukken ‘Stad en dorpen’, ‘Samen leven’ en ‘Onze organisatie’ Lees het complete coalitieakkoord In onderstaande video vertellen de wethouders kort over een aantal belangrijke thema’s waarvoor zij zich gaan inzetten de komende vier jaar YouTube Gemeente Purmerend 347 subscribers1 Het coalitieakkoord 1 1 Overheidsbegroting Het beleidspakket van het coalitieakkoord verhoogt de overheidsuitgaven met 26, 1 mld euro en houdt de beleidsmatige lasten per saldo ongewijzigd 8 Dit zijn ex ante mutaties, dat wil zeggen zonder de macro …Coalitieakkoord 2018 2022 De coalitie onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben geleid tot het coalitieakkoord 2018 2022 Het coalitieakkoord 2018 2022 is opgesteld door GroenLinks, VVD, PvdA en D66 Inbreng uit de stad Bij de totstandkoming van het akkoord zijn inwoners en stakeholders betrokkenEen regeerakkoord of coalitieakkoord is in Nederland een overeenkomst tussen de fracties van twee of meer politieke partijen in het parlement die een coalitieregering vormen Het akkoord is het resultaat van de informatiefase van de kabinetsformatie en het regelt de politieke uitgangspunten voor de komende kabinetsperiode Het is een meerjarige agenda voor het …Coalitieakkoord Enschede 2018 2022 Het college van Burgemeester en Wethouders wil trots en met lef verder bouwen aan kansrijk Enschede Lees het coalitieakkoord Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk Enschede Hieronder leest u de inleiding uit het coalitieakkoordCoalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018 2022 2 oalitieaoord gemeente Dordrecht 2018 2022 3 Uitnodiging aan partners in stad en regio Voorwoord Wij zijn trots op het voorliggende coalitieakkoord Het is ambitieus, uitgebalanceerd en doet recht aan de opgaven waar onze mooie stad voor staat Dit akkoord is tot stand gekomenThis Directive builds on the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council “Business Taxation for the 21 st Century” p resented by the Commission on 18 May 2022 1 The implementation of the GloBE Model R ules in the EU could have implications for existing provisions of the Anti tax Avoidance Directive ATAD 2 and specifically for the …Coalitieakkoord GroenLinks PvdA, Lokale Partij Middelburg, D66 en ChristenUnie vinden daarnaast dat er ook op andere vlakken ambities moeten worden getoond De leefbaarheid van onze wijken en dorpen Aandacht voor natuur groen en wonen Onderwijs met kansen voor ieder kind Een gelijkwaardige behandeling voor lle inwonersMoved Permanently The document has moved hereIn het coalitieakkoord staat wat VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie tot 2023 willen bereiken Deze partijen besloten na de verkiezingen van 2019 samen te werken Zij schreven het coalitieakkoord , en de leden van Gedeputeerde Staten komen uit deze partijen De SGP zegde toe het akkoord te steunen Gedeputeerde Staten voeren de afsprakenCoalitieakkoord 2022 2026 Visie 3 Klaas Huisbrink Tamme Spoelstra Diederik Hoekman Maarten Slingerland Jan van der Poel Harrie Rietman Voor u ligt het coalitieakkoord 2022 2026 van de gemeente Zwartewaterland SGP, CU en PvdA gaan opnieuw de samenwerking aan en hebben dit akkoordCoalitieakkoord Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede amp Spaarnwoude samengevoegd in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuw college Dit college gaat in deze verkorte periode aan de slag met een nieuw coalitieakkoord Hieronder in het kort een aantal speerpunten uit hetLivable Rotterdam Dutch Leefbaar Rotterdam is a local political party in the municipality of Rotterdam in the Netherlands, which was founded by Ronald S rensen in 2001 Livable Rotterdam won the council elections of March 2002 due to the charismatic leadership of Pim Fortuyn who had been selected to lead the party This made it the city s largest political party, a …Onderwerpen in het coalitieakkoord moeten gezien worden in onderlinge samenhang met elkaar een ambitie om ouderen langer zelfstandig te laten wonen heeft zowel op het onderwerp ‘sociaal zorg’ als op het onderwerp ‘wonen’ impact Ook onderwerpen als ‘economie’ en ‘duurzaamheid’ hebben een verband met elkaarHet coalitieakkoord is niet ons verkiezingsprogramma We hebben compromissen moeten sluiten In meer open verhoudingen tussen Tweede Kamer en kabinet, zullen er ook nog debatten komen waarin het echt ergens over gaat Het is aan ons om dan te blijven knokken voor onze idealen Het coalitieakkoord is daarmee geen eindpunt1 Voorwoord Nadat eind maart 2019 de situatie in de gemeente Steenbergen ontstond dat er een nieuwe coalitie nodig was, zijn wij, de fracties van Gewoon Lokaal , Volkspartij en CDA, in een zorgvuldig proces dit nieuwe coalitieakkoord voor de resterende bestuursperiode overeengekomen Onze gesprekken waren open en constructiefo o N lt o cra o o lt o o o N o N lt o o o o o o cra o N lt o o o lt o o o o o o o o lt lt o o N o o o n o o o lt lt o o lt lt o o lt o o o o o o lt o o o NCoalitieakkoord 2018 Het bestuur van de stad Utrecht gaat de komende jaren aan de slag en voert daarbij de maatregelen uit het coalitieakkoord Utrecht ruimte voor iedereen uit De wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie gaan hier de komende jaren mee aan de slagCoalitieakkoord In het coalitieakkoord staan de plannen en wensen van het college voor een collegeperiode Coalitieprogramma 2018 2022 pdf, 458 kB, qohlglqj h ohyhq lq hhq vdphqohylqj glh lfk lq hhq krrj whpsr rqwzlnnhow h krhyhq rqv kxlv qlhw phhu xlw rp honddu wh rqwprhwhq hq gh zhuhog wh rqwghnnhq 9ld lqwhuqhw hq vrfldo phgld nrpw gh zhuhogBijlage 2 financie l kader 2020 2023 Voorwoord Met dit akkoord presenteert de nieuw gevormde coalitie de plannen voor de komende periode Begin oktober zijn, naar aanleiding van de ontstane politieke situatie verkennende gesprekken gevoerd met als doel te komen tot een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de raad, waarbijCoalitieakkoord De politieke partijen hebben hun afspraken en doelen voor de bestuursperiode 2018 2022 vastgelegd in het coalitieprogramma Samen Venlo VeranderenHet coalitieakkoord vormt de basis van al het gemeentelijk beleid Daarom is het belangrijk dat er in dit akkoord aandacht is voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte Lees hier meer over hoe een inclusief coalitieakkoord er uitziet Na de verkiezingen maken de partijen die het nieuwe college van Burgemeester en …DocumentCloudCoalitieakkoord 2018 2022 Koersvast Realistisch en ambitieus door op de ingeslagen weg Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is SHK Senioren Hollands Kroon met zeven zetels als grootste partij uit de bus gekomen VVD en CDA volgden ieder met vijf zetels De inwoners van Hollands Kroon hebben het beleid van de vorige coalitie9rru hhq ddqwdo jhzhqvwh hq qrrg dnholmnh lqyhvwhulqjhq prhw qrj ghnnlqj jhyrqghq zrughq hq ryhu lfkw gdduydq lv rsjhqrphq lq hhq elmodjh elm gh h xlwzhunlqj ydq khw1 Mei 2018 coalitieakkoord 2018 2022 Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 “Heemskerk zichtbaar beter”Inspiratie voor Beweging in je coalitieakkoord mht Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu Menu U bevindt zich hier Home Overzichten Ingekomen stukken en memo s Inspiratie voor Beweging in je coalitieakkoordHet complete coalitieakkoord vindt u via de speciale website Ruimte voor de stad en de raad Marjon van der Ven VVD ‘Het is een ambitieus en open akkoord geworden Er staat vooral in w t we willen bereiken, maar we kiezen er ook bewust voor om niet het h e in beton vast te zetten Juist om de raad en de stad de ruimte te geven om mee teCreated Date 20180614111504ZCoalitieakkoord De coalitie in Noord Holland bestaat uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken ’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschapCoalitieakkoord Enschede 2018 2022 Burgerbelangen Enschede D66 VVD PvdA ChristenUnie 2 3 Wij zijn trots om te leven en werken in de mooiste stad van Twente Dat stralen we uit Enschede fonkelt op de grens met Duitsland en de rest van de wereld Onze stad is de plek waar jij mag zijn wie je bentDit coalitieakkoord is dan ook op een constructieve manier tot stand gekomen, waarbij we mogen voortbouwen op wat bereikt is in de afgelopen 5 jaren Hoewel de coalitie verder gaat met dezelfde partijen als in de vorige bestuursperiode, markeert dit akkoord een nieuwe start Het is een akkoord op hoofdlijnenCoalitieakkoord GroenLinks PvdA, Lokale Partij Middelburg, D66 en ChristenUnie vinden daarnaast dat er ook op andere vlakken ambities moeten worden getoond De leefbaarheid van onze wijken en dorpen Aandacht voor natuur groen en wonen Onderwijs met kansen voor ieder kind Een gelijkwaardige behandeling voor lle inwonersCoalitieakkoord 2022 2026 Programma 1 Wonen, werken en recre ren De gemeente schept de randvoorwaarden waardoor onze inwoners, onze ondernemers en onze gasten lekker kunnen wonen, lekker kunnen werken respectievelijk lekker kunnen recre ren Daarbij is de focus op vooral kwaliteit zonder kwantiteit uit het oog te verliezenCoalitieakkoord 2018 – 2022 Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen 2 Uitnodigend, pragmatisch en respectvol Voor u ligt het coalitieakkoord 2018 2022 dat gesloten is door de fracties van het CDA en de VVD Met dit akkoord zetten beide partijen de samenwerking voort die ze in 2017 zijn aangegaanInclusief coalitieakkoord Het coalitieakkoord vormt de basis van al het gemeentelijk beleid Daarom is het belangrijk dat er in dit akkoord aandacht is voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte Lees hier meer over hoe een inclusief coalitieakkoord er uitziet Na de verkiezingen maken de partijen die het nieuwe collegeCoalitieakkoord 2022 2026 Visie 3 Klaas Huisbrink Tamme Spoelstra Diederik Hoekman Maarten Slingerland Jan van der Poel Harrie Rietman Voor u ligt het coalitieakkoord 2022 2026 van de gemeente Zwartewaterland SGP, CU en PvdA gaan opnieuw de samenwerking aan en hebben dit akkoordCoalitieakkoord Een aantal politieke partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn en samen de meerderheid vormen in de gemeenteraad, vormen de coalitie De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieakkoordStad van Kansen en Ambities ZoekenEr is nu ook een coalitieakkoord Daar is wel wat veranderd Dorpsbelang heeft de PvdA ingeruild voor het CDA Maar dan lees je het coalitieakkoord … Weer weinig veranderd Er komt geen tweede zonneveld en de klimaattransitie wordt weer verder op de lange baan geschoven door te gokken op ultradiepe geothermie in de verre toekomstOns coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waaraan wij gezamenlijk uitvoering willen geven Het bevat voor de coalitiepartijen herkenbare thema s, speerpunten van beleid en prestatieafspraken En het geeft aan wat we gezamenlijk hebben en wat ons bindtDe langetermijn doelen van het college staan in het coalitieakkoord Een frisse start 2020 2022 dat op 6 februari 2020 gepresenteerd is aan de gemeenteraad De wethouders Wethouders worden door de gemeenteraad benoemdUitwerking coalitieakkoord in integraal beleidsprogramma IenW In het debat over de regeringsverklaring op woensdag 19 januari 2022 is toegezegd om binnen drie weken met een planningsbrief te komen ter voorbereiding op de uitwerking in het beleidsprogramma Deze brief is ook de voorbereiding op het hoofdlijnendebat van 16 februari 2022Het coalitieakkoord noemt de volgende onderwerpen als meest belangrijk voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nederland voert een actief handelsbeleid, waarbij handels en investeringsverdragen zoals CETA een belangrijk instrument zijn Bij deze verdragen zetten we in op hoge standaarden voor eerlijke productieCoalitieakkoord CDA – VVD 2018 2022 1 Samen Doen Levendig, Duurzaam, Betrokken Gemeente Bergeijk, bestaande uit 6 kernen, kent een krachtige samenleving met betrokken inwo ners Een gemeente die zich kenmerkt door verschillende initiatieven waarin ieder zijn rol heeft om de samenhang te bevorderenCoalitieakkoord unaniem gesteund 05 mei 2022 Coalitieakkoord 01 mei 2022 Dag van de Arbeid Column “Wordt Nederland een werkgevers paradijs Waar sta jij als werknemer op de ladder van prioriteiten ” Meer berichten De PvdAzaterdag 05 maart 2022 22 56 Uitnodiging voor alle christenen in de gemeente Rheden Gebedsbijeenkomst 9 maart van 20 00 21 00 uur lees verderVVD Heiloo feliciteert HEILOO2000, de PvdA Heiloo en de lokale partijen in de omgeving met het succes Samen bouwen we verder aan een groen, veilig en betaalbaar Heiloo V l n r Ernest ten Hacken commissielid , Arjen Vroegop commissielid , Brenda Bruin, Ren van Splunteren, Paul Moltmaker commissielid en Rob Opdam Lees verderLees onze standpunten De komende vier jaar vertegenwoordigen wij GroenLinks, na afwezigheid van 9 jaar, met n zetel in de raad We zijn u als kiezer zeer erkentelijk voor uw stem op GroenLinks OldambtHet collegeprogramma kunt u nalezen in het Coalitieakkoord gemeente Losser 2018 2022 PDF quot Met opgestroopte mouwen vooruit En noe verdan quot Nevenfuncties Bekijk hier het overzicht met nevenfuncties van het college van B amp WIn het laatste zelfstandige jaar van de gemeente Uden werd de coalitie gevormd door de politieke partijen Jong Uden CDA Gewoon Uden VVD Leefbaar Uden Programmabegroting 2022Op 14, 15 en 16 maart van dit jaar vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad voor Vlaardingen Er waren 35 zetels te verdelen over 14 fracties Inmiddels zijn de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college tussen de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000 Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie SGP begonnenInformatie over het provinciale bestuur van de provincie Noord BrabantZoekresultaten met quot sites default files 18047 coalitieakkoord def methandtekening lr pdf quot Bedoelde u site default file 18, 47 coalitieakkoord def handtekening lr pdf Zoektermen aanpassen ZoekenCoalitieakkoord 2022 20226 gemeente Zeist Author Gemeente Zeist Subject Coalitieakkoord 2022 20226 gemeente Zeist Keywords coalitieakkoord , Zeist, 2022, 2026, college, Created Date 9 40 06 PMCoalitieakkoord gemeente Meppel 2022 2026 In het akkoord staan plannen van de coalitie voor het bestuur van de gemeente Meppel in de komende vier jaar De opgaven van dit akkoord zijn Wonen Stad van Mensen Kansen voor Werk en Economie Zorg voor Mensen Leven Download het coalitieakkoord PDF, 5 MB om het volledige akkoord te lezenDit coalitieakkoord is dan ook op een constructieve manier tot stand gekomen, waarbij we mogen voortbouwen op wat bereikt is in de afgelopen 5 jaren Hoewel de coalitie verder gaat met dezelfde partijen als in de vorige bestuursperiode, markeert dit akkoord een nieuwe start Het is een akkoord op hoofdlijnenCoalitieakkoord Molenlanden 2022 202 1 Dienstverlening De gemeente Molenlanden zoekt blijvend de nabijheid van inwoners Besprekingen met inwoners en ondernemers over zaken die met hun situatie te maken hebben, vinden bij voorkeur ter plekke plaats en niet op het gemeentehuis Tijdens de coronacrisis was het moeilijk om elkaar te ontmoeten, nuCoalitieakkoord 2018 2022 Home Bestuur College Coalitieakkoord 2018 2022 In het coalitieakkoord staat waar het college van burgemeester en wethouders B amp W tot de volgende verkiezingen in 2022 aan werkt Te downloaden Infographic …Voor u ligt het concept coalitieakkoord dat de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks met elkaar hebben gesloten Het is bewust een akkoord op hoofdlijnen Het is de intentie van de onderhandelende partijen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten Hiermee wordt ruimte geboden aan de gemeenteraad en inwoners om belangrijke zaken aan te vullen en verdere …Coalitieakkoord 2018 2022 Voor u ligt het coalitieakkoord 2018 2022 van Hardenberg Dit coalitieakkoord is bereikt tussen het CDA, de ChristenUnie, OpKoers nu en de PvdA Een coalitieakkoord waarbij gepoogd is om op hoofdlijnen en uitgangspunten te sturen Daarbij geldt dat grote verschilpunten tussen de deelnemendeNiet alleen bijbouwen, maar vooral gericht bijbouwen is daarbij het advies – In iedere gemeente kan doorstroming bijdragen aan de woningbouwopgave Dit behoeft duidelijke keuzes en aandacht in het beleid dat u voor de komende vier jaar gaat vastleggen in uw coalitieakkoordDe coalitiepartijen schrijven samen een coalitieprogramma Hierin staat op hoofdlijnen wat de ambtenaren de komende vier jaar gaan doen De WG, CDA en VVD hebben in 2018 voor Oldenzaal het coalitieprogramma 2018 2022 opgesteld Bekijk het coalitieprogramma3 Van visie naar doen Vier strategische doelen helpen ons om Apeldoorn klaar te maken voor 2030 De gemeente ontwikkelt zich verder als de Comfortabele Gezinsstad, de Ondernemende Stad en als Toeristisch ToplandschapCoalitieakkoord GroenLinks PvdA, Lokale Partij Middelburg, D66 en ChristenUnie vinden daarnaast dat er ook op andere vlakken ambities moeten worden getoond De leefbaarheid van onze wijken en dorpen Aandacht voor natuur groen en wonen Onderwijs met kansen voor ieder kind Een gelijkwaardige behandeling voor lle inwonersCoalitieakkoord Het coalitieakkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het college in haar regeringsperiode wat wil het college doen en bereiken in de komende periode De gekozen politieke partijen bepalen de inhoud van het coalitieakkoord Hiervoor nodigt de grootste partij andere partijen uit voor de onderhandelingenCoalitieakkoord 2022 2026 Visie 3 Klaas Huisbrink Tamme Spoelstra Diederik Hoekman Maarten Slingerland Jan van der Poel Harrie Rietman Voor u ligt het coalitieakkoord 2022 2026 van de gemeente Zwartewaterland SGP, CU en PvdA gaan opnieuw de samenwerking aan en hebben dit akkoordSamen maken we Alblasserdam Waarom we hier willen wonen en ondernemen Coalitieakkoord Gemeente Alblasserdam 2018 2022 2 3 De maand april heeft voor ons in het teken gestaan van gesprekken voor dit akkoord Gesprekken om verder te komen in onze gezamenlijke ambities voor ons dorp en haar inwoners, om verder te komen in onze goedeFiscale maatregelen Coalitieakkoord Op 15 december 2022 is het Coalitieakkoord gepresenteerd Hierin zijn de belangrijkste plannen voor de komende kabinetsperiode opgenomen Graag informeren wij u over de fiscale plannen voor zover deze impact hebben op woningcorporaties Meest in het oog springende maatregel is uiteraard het afschaffen van deHet Coalitieakkoord 2019 2022 genaamd Nieuwe wegen, vaste waarden vormt de basis voor het bestuur van onze gemeente voor de komende jaren U kunt het document hieronder downloaden Coalitieakkoord 2019 2022e˜ect coalitieakkoord e˜ect variant incidentele maatregelen zie hfd 1 8 e˜ect coalitieakkoord Staatsschuld verandering niveau 2060 in bbp Financi le lasten voor toekomstige generaties verandering houdbaarheidssaldo in bbp Structurele werkgelegenheid verandering in Inkomensongelijkheid relatieve mutatie Gini co ˜ci nt inCoalitieakkoord 2018 2022 3 Op 21 maart 2018 gingen de Zwollenaren naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen We behaalden in Zwolle met trots eenopkomst van 61, 5 Daarna is verkend welke combinatie van partijen een verbindend en stabiel college biedt voor de komende vier jaar Een coalitieZodra er autocomplete resultaten zijn, gebruik de omhoog omlaag toetsen om te navigeren en enter om te selecteren Touch gebruikers, gebruik touch of swipeIn het coalitieakkoord is de afschaffing van de verhuurdersheffing opgenomen Dit geeft corporaties extra financi le ruimte Deze financi le ruimte moet worden ingezet voor investeringen die bijdragen aan het oplossen van een aantal problemen op de woningmarkt, zoals het woningtekort en het verduurzamingsvraagstukHoekstra coalitieakkoord mogelijk op de schop 02 03 2022 Minister van Buitenlandse Zaken en CDA leider Wopke Hoekstra sluit niet uit dat het coalitieakkoord op de schop gaat Er is nu zoveel aan de hand De wereld staat op z n kop Dat betekentCoalitieakkoord Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie afgesproken welke plannen zij in haar bestuursperiode 2019 2022 wil uitvoeren Deze plannen en afspraken staan in het Coalitieakkoord 2019 2022 Gezond, groen, gelukkig Groningen6 COALITIEAKKOORD 2019 COALITIEAKKOORD 2019 7 FIJNE EN GEZONDE 1 LEEFOMGEVING Wij willen een provincie Utrecht waarin alle inwoners nu en in de toekomst goed en gezond kunnen leven, wonen, werken en ontspannen Schone lucht en stilte zijn belangrijk voor mensen, net als voldoende ruimte en groen om te wandelen, fietsen en sportenCoalitieakkoord 2019 2022 Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer Het college van B amp W met Jurgen Nobel, Mariette Sedee Schuitemaker, Marjolein Steffens van de Water, Marja Ruigrok, Onno Hoes, Mieke Booij van Eck en Ap Reinders 4 Gemeente Haarlemmermeer 5Het Coalitieakkoord 2022 2026 is ambitieus, maak ook realistisch De belangrijkste ambities zijn betaalbare en middeldure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen, een ambitieus klimaat en energiebeleid, leefbaarheid en veiligheid in de drie dorpen als speerpunt van verkeersbeleid, veel aandacht voor het sociaal domein en blijven werken aan gezonde …Coalitieakkoord Amsterdam 2018 …staan waarschijnlijk zelden stil bij alles wat in onze stad samenkomt Wat onze stad maakt tot wat zij is Hoe de gebouwen, de straten, de parken zijn ontstaan Hoe al die Amsterdammers hier zijn aangekomen, lang geleden of recent Hoe zij samen de stad bouwden tot wat zij vandaag is1 Voorwoord De gemeente Zevenaar is een nieuwe fusiegemeente Naast de reguliere gemeentelijke opgaven zoals de nieuwe Omgevingswet en de doorontwikkeling van het sociaal domein, ligt er ook een uitdaging in deCreated Date 7 26 41 AMIn het coalitieakkoord hebben wij vanuit de visie die wij delen op de stad en de ontwikkelingen die wij signaleren ambities geformuleerd voor de toekomst een horizon die verder reikt dan alleen deze raadsperiode Om dat toekomstbeeld werkelijkheid te maken zetten we in deze periode concrete stappen Met dit akkoord maken wijCoalitieakkoord Het college van Voorschoten is bijna vier jaar geleden aan de slag gegaan met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend Dit coalitieakkoord is bijna voltooid In de Collegeprestaties januari 2022 kunt u zien wat er de afgelopen coalitieperiode is bereiktDe toekomst in uitvoering Coalitieakkoord Delft 2018 2022 2 Vooraf Op 21 maart hebben Delftenaren hun nieuwe gemeenteraad gekozen Na twee rondes van verkenning die daarop volgden, besloten de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en Partij van de Arbeid om met elkaar het gesprek aan te gaan voor een nieuwe coalitie voor Delft WijHet Coalitieakkoord 2018 2022 is getiteld quot Lelystad, een sprong voorwaarts quot Het akkoord beschrijft de plannen van het college van Burgemeester en Wethouders B amp W voor de periode 2018 2022 Het volledige coalitieakkoord is onderaan deze pagina te downloaden De huidige coalitie bestaat uit de partijen VVD, Inwonerspartij, PvdA, SP, D66 en308 Permanent Redirect nginxCoalitieakkoord Heerlen 2018 2022 I Sociale stad Investeringsgebied We blijven samen doorbouwen aan een sociale stad Dat betekent dat we de sociale koers van Heerlen, die wij jaren geleden hebben ingezet en die ons tot een van de sociaalste gemeenten van het land heeft gemaakt, niet alleen voortzetten maar ook gaan uitbouwen
48 | 58 | 54 | 112 | 68
Eh |