GłównaArchiwumKontakt

Magazyn centrów ogrodniczych Viridis
Adres redakcji
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Tel. 12 372-11-01
[email protected]


Redaktor naczelny
Tomasz Janow
[email protected]
Tel. 516-034-095


Redaktor prowadzący
Anna Blańda
[email protected]


Sekretarz redakcji
Katarzyna Janow
[email protected]


Zespół redakcyjny
Elżbieta Róg, Małgorzata Swachta, Jarosław Szpakiewicz


Osoby współpracujące: Hanna i Andrzej Antoszczuk, Roman Berkowski, Adam Chajęcki, Witold Czuksanow,
Agnieszka Dybaś-Kopczacka, Beata Gawryszewska, Teresa Góral, Izabela Jażdżewska, Jerzy Kalisiak,
Stanisław Komperda, Robert Lenert, Małgorzata Molęda, Małgorzata Rosa, Agnieszka i Radek Szymscy,
Halina Śnieżek-Wilk, Anna Smęda, Joanna Wołejszo, Maciej Wołkowicz.